24
Jul

Ms Trân

Tổng thể căn hộ được hoàn thiện từ đầu đến cuối. Tôi gần như không phải đến thăm một ngày nào, chỉ việc đến nghiệm thu lúc hoàn thành, và mọi thứ gần như đúng với bản vẽ 3D trước đó. Rất cảm ơn đội ngũ của TD House, cảm ơn anh Dương Giám đốc đã rất nhiệt tình giải quyết các thủ tục ở công trình!